Innebandy Klubbnytt

En förening – ett klubbmärke

Från och med årsskiftet samlas alla föreningens sektioner under ett och samma klubbmärke. Det innebär att vår innebandysektion från och med 1 januari 2022 också fullt ut kommer att heta Herrestads AIF. Men kommer att ha Rockets som ett tillägg.

Detta är resultatet av ett arbete som pågått under hösten där huvudstyrelsen och sektionsstyrelsen för innebandy arbetat fint tillsammans för att ta fram ett beslutsunderlag.
Målet har varit att ena föreningen under ett klubbmärke, att kunna ha en gemensam klubbkänsla rakt igenom hela föreningen, oavsett sektion, och även i extern kommunikation kunna vara tydliga med HAIF som avsändare.

Innebandyn har hela tiden verkat under ett och samma organisationsnummer som övriga föreningen, och i seriesammanhang redan haft namnet Herrestads AIF då det är beroende på vilket organisationsnummer som står bakom. Från och med årsskiftet blir nu även klubbmärket detsamma som övriga föreningen.

– Vi är en stor och stark förening och därför kändes det bra när en enig styrelse kunde ta beslutet på styrelsemötet i december att förena våra sektioner under ett och samma klubbmärke, säger ordförande Harry Gerd.

Rent praktiskt kommer det slå igenom fullt ut först till kommande säsong då även nya matchställ från Adidas kommer att finnas på plats.