Haifs Vänner

Brixly

Barn och vuxna, familjer och företag, elever och äldre. Alla lever, bor eller arbetar, i hus, fastigheter och miljöer som vi byggt och sköter om. Det är deras behov och drömmar vi ska möta, deras röster vi ska höra. Det är för dem och deras trygghet vi finns till.

Brixlys erbjudande omfattar hela bygg- och underhållskedjan. Verksamheten är indelad i fyra områden: Entreprenad och Entreprenadservice, Affärs- och Projektutveckling, Bygg- och Skadeservice samt Mark och Anläggningsverksamhet.

Vår organisation är byggd på branschens bästa och mesta lokala närvaro; från Strömstad ner till Halmstad, in mot Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro och Värmland.

Det ger oss den mesta och bästa lokala närvaron av jämförbara byggbolag på vår marknad samtidigt som vi har kraften av det stora bolagets förmågor och resurser.

Det är våra egna anställda, våra Brixare, som är vårt mest kraftfulla erbjudande.

Tillsammans med våra samarbetspartners bildar de branschens i särklass starkaste lag. Vi sätter laget och våra medarbetare högst och främst av allt.

Vi bygger för människor.